Systém Optimi® - zasklívání balkonů a lodžií

Licenční výrobce Optimi® zasklívání balkonů a lodžií

zasklívání balkonů a lodžií

 • V současnosti dodáváme na trhu inovovaný systém OPTIMI®- KVADRO® – zasklení balkonů a lodžií se zvýšenou únosností závěsů skel a prodlouženou zárukou ze 3 na 5 let.
 • Náš systém pro zasklení lodžií je certifikován, za dobu od r. 1994 byly vydány celkem 4 certifikáty.

Počátky zasklení balkonů a lodžií

Počátky uvedení systému OPTIMI – zasklení lodžií na náš trh se datují od roku 1994, kdy byla práva na výrobu, obchodování, montáž a prodej zakoupena u finské firmy Lemminkainen, která systém na zasklení lodžie vyvinula a je vlastníkem světového patentu pro zasklení balkonů a lodžií.

Systém Optimi® pro zasklení balkonů a lodžií oceněn Velkou cenou GRAND PRIX 94´na výstavě FOR HABITAT.
Uvedení systému OPTIMI na trh u nás se setkalo s velkým zájmem a oblibou u obyvatel především panelových bytů a jiných bytů, které mají lodžii nebo balkon. A tento název systému OPTIMI se velice rychle vžil a začal používat pro sytém na zasklení balkonů a lodžií nejen u laické veřejnosti, ale i odborných pracovníků na stavebních úřadech. A již v prvním roce uvedení na trh byla systému OPTIMI na zasklení lodžie a zasklení balkonů udělena první cena – GRAND PRIX na výstavě For Habitat 1994 v Praze.

Zasklívání lodžií

Nelibé kopírování systému Optimi

Systém zasklení lodžie OPTIMI se stal natolik úspěšným, že některé firmy ve snaze přiživit se na tomto úspěchu jej zacaly kopírovat a uvádět na trh pod různými jmény. Nebo že by snad zde působil nějaký utajený vynálezce stejného balkonového systému pro zasklení lodžií a zasklení balkonů? Jistě, že nikoliv!

Optimi, s.r.o. je jediný licenční výrobce bezrámového systému zasklení balkonů a lodžií v ČR.

Popis funkce systému Optimi

Funkce systému: Lodžie je osazena u stropu horním, rozdvojeným kolejničkovým vedením -1- (schematicky na obrázku). Spodní vedení je uchyceno na zábradlí. mezi těmito vedeními se na kolečkách posouvají skla -2- tl.6 mm. Skla jsou tvrzená, osazena v profilech nahoře a dole. Boční hrany skel profily nemají, proto systém neruší vzhled domu, jako například skla v rámu. Při manipulaci se postupuje tak, že se otevře první sklo u boční stěny lodžie a další skla se posouvají a v rozdvojeném horním vedení se skla otáčí a přiklápí na první sklo, nebo na skla již ke straně odsunutá. Takto je možno lodžii otevřít částečně, nebo úplně podle potřeby. Při zavření lodžie se postupuje opačně, tzn. skla se zpětně otáčí a posouvají na druhou stranu, až je lodžie úplně zavřená.

Nekupujte co jste si nevyzkoušeli!

Navštivte sídlo firmy OPTIMI, kde Vám bude předvedeno zasklení ve skutečné velikosti. Zodpovězeny veškeré dotazy, ukázka doplňkových konstrukcí, technická pomoc se stavebním povolením, atd.


Charakteristika systému Optimi®

Originální finský zasklívací systém z bezpečnostního tvrzeného skla a hliníkových profilů pro mobilní zasklení lodžií a výklenků domů.

Zateplování a zasklívání lodžiíSystém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti hluku, prachu, dešti a sněhu, působí jako další překážka proti vniknutí do objektu.

Varianty – systém lze použít pro:

 • lodžie rovné
 • lodžie rohové
 • lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté

Použití nevhodné:

 • pro zasklívání klasických balkonů zcela předsunutých před obvodovou zeď
 • pro lodžie seshora otevřené (bez stropního prvku – panelu)

Výhody systému:

 • komplexnost dodávky umožňuje snadné a bezpečně mytí skel i z venkovní strany
 • nevyžaduje zvláštní údržbu, pouze doporučujeme občas ( cca 1x ročně ) namazat pojezdová kolečka silikonovým olejem
 • neovlivňuje architektonický vzhled budovy a vyhovuje požadavkům pro jeho užití (skleněné dílce bez svislých rámů)
 • krátká doba montáže
 • montáž se provádí zevnitř lodžie, není potřeba lešení

Bezpečnost:
Skla jsou s hliníkovými profily nejen slepena, ale i snýtována.

Ocenění:
Velká cena výstavy FOR HABITAT ´94

Certifikace:
Certifikát č. CO/C-100D-2013/P vydaný Certifikačním orgánem č. 3048

Zateplování a zasklívání lodžií


Technický popis – Optimi®

Materiál:

Technický popis – Optimi

 • skleněné dílce – bezpečnostní tvrzené sklo tl. 6mm, hrany zabroušené
 • horní a spodní vedení, profily pro uložení skel – hliník opatřený plastovým práškovým potahem bílé,nebo světle šedé barvy – volitelné
 • ostat. součásti (kolečka, kluzné části atd.) – nerez ocel, plast a mosaz

Skladba, konstrukce:

 • horní pojezdové vedení s mechanizmem na otáčení skel
 • spodní kluzné vedení
 • skleněné dílce vsazené na kratších stranách do profilů s pojezdovými kolečky (horní strana) a kluzáky (dolní strana)
 • profilové silikonové těsnění krajních skel k utěsnění nerovnostní bočních skel lodžie
 • systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu nebo šrouby do oceli

Funkce výrobku:

 • skleněné díly se posouvají v horním kolejničkovém vedení k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí
 • otevření může být buď jen částečné anebo úplné
 • odsouvání skel je volitelné buď na jednu nebo druhou stranu, anebo na obě strany
 • po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření zvenčí
 • mezi skly jsou provětrávací mezery cca 2-3 mm

Povrchová úprava, barva:

 • hliníkové části opatřeny bílým (RAL 9010), nebo světle šedým (RAL 7040), plastovým práškovým potahem, dle přání zákazníka
 • nyní za příplatek nabízíme i jiné barevné řešení celého systému


Technické údaje – Optimi®

Technické údaje - Optimi

Rozměry:

 • délka zasklení lodžie
 • do 6,5 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie
 • do 13 m při odsouvání a otáčení skel na obě strany lodžie
 • výška zasklení – do 2,0 m
 • šířka tabule- cca 600 mm až 660 mm
 • tloušťka tabule – 6 mm

Hmotnost:

 • plošná (sklo) – 15 kg. m2
 • na běžný metr (systém) – 25 kg. m 1 (při výšce zasklení 1,5 m)

Tepelně technické vlastnosti:

 • snížení spotřeby energie na vytápění
 • u středních bytů s ochlazovanými průčelními stěnami o cca 21 %
 • u středních bytů s osluněnými stěnami o cca 37 %


Stavební realizace – Optimi®

Způsob osazení výrobku:

 • systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí zevnitř lodžie
 • připevnění na hotovou konstrukci lodžie s použitím elektrického ručního nářadí a ocelových kotev do betonu anebo šroubů do oceli, je-li systém připevněn na ocelový nosník

Provoz a údržba:

 • snadná ovladatelnost systému
 • mazání horních pojezd. koleček silikonovým olejem jednou za rok
 • čištění vnější strany skel umožněno posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně lodžie


Dodavatelské a obchodní údaje – Optimi®

Realizace objednávky:

 • před podepsáním smlouvy o dodávce provede technik prováděcí firmy zaměření a kontrolu stavu nosného prvku

Dodací lhůta: 6-20 týdnů (dle termínu a počtu přijatých objednávek)

Záruční lhůta: 5 roků

Životnost: cca 30 let

Doprava: zajišťuje dodavatel

Doba montáže: dle velikosti a náročnosti 5-8 hodin

Upozornění:

 • nutnost ohlášení stavebních úprav (dle regionu)
 • horní a spodní kolej může být dle potřeby dělená


Schéma systému Optimi® – Kvadro®

Schéma Optimi Quatro

Comments are closed.

 • Adresa

  Optimon s. r. o.
  Na Zvonku 876/7
  460 15 Liberec 15

  tel./fax: 482 751 810

  IČ: 47782668
  DIČ: CZ47782668

 • Ukázky referencí